40 TRIZ Prensibi ile Marmara Blokzincirindeki İnovasyonun Analizi
40 TRIZ İlkesi Merceğinden Marmara Kredi Döngüleri

40 TRIZ Prensibi ile Marmara Blokzincirindeki İnovasyonun Analizi

40 TRIZ İlkesi Merceğinden Marmara Kredi Döngüleri

Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ), karmaşık problemleri anlamaya ve çözmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Genrich Altshuller tarafından kurulan TRIZ, teknolojik sistemlerin evriminin öngörülebilir kalıpları takip ettiğini öne sürüyor. Bu yazıda, Marmara Zinciri ve yenilikçi özelliği Marmara Kredi Döngülerinin TRIZ'in bazı ilkeleriyle nasıl uyumlu olduğunu inceleyeceğiz.

40 Buluşçu TRIZ İlkeleri

40 TRIZ Prensibi ile Marmara Blokzincirindeki İnovasyonu Analizi Etmek 

40 TRIZ İlkesi Merceğinden Marmara Kredi Döngüleri


Blockchain'de İnovasyon: TRIZ Merceğinden Marmara Kredi Döngüleri

Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ), karmaşık problemleri anlamaya ve çözmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Genrich Altshuller tarafından kurulan TRIZ, teknolojik sistemlerin evriminin öngörülebilir kalıpları takip ettiğini öne sürmektedir. Bu yazıda, Marmara Zinciri ve yenilikçi özelliği Marmara Kredi Döngülerinin TRIZ'in bazı ilkeleriyle nasıl uyumlu olduğunu inceleyeceğiz.

Marmara Blokzinciri ve Marmara Kredi Döngüleri

Marmara Zinciri, geleneksel finansal sistemlerde kullanılan vadeli çekler ve senetlerden ilham alan bir kredi döngüsü sistemi uygulayan benzersiz bir blok zinciridir. Marmara Zinciri ilk versiyonda, verilen tüm kredilerin tamamen teminatlandırılmasını sağlayarak, temerrüde düşme veya geri ödememe durumunu ortadan kaldırır. İkinci versiyonda, çeşitli itibari para birimlerinde gerçek krediler verilebilir, burada MCL'de minimum %10 teminat altına alınmalıdır ve güven ve güvenliği sağlamak için bir emanet (escrow) sistemi eklenir.

Marmara Blokzincirinde TRIZ

Marmara Zinciri'nin gelişimi ve işlevleri çeşitli TRIZ ilkeleriyle uyumludur. Burada birkaçını tartışacağız:

TRIZ İlke #1: Segmentasyon (Parçalara Ayırma)
Marmara Zinciri, aşamalı geliştirme yaklaşımıyla (Aşama 1 ve Aşama 2) bu prensibi uygulamaktadır. Her aşama, sistemdeki karmaşık sorunların üstesinden gelmeyi kolaylaştıran yönetilebilir bölümler oluşturarak belirli bir dizi özellik ve iyileştirmeye odaklanır.

TRIZ İlke #2: Dışarı Çıkarma
Dışarı Çıkarma konusunda, Marmara Zinciri, 2. Fazda emanet (escrow) hesaplarını devreye sokarak bu prensibi benimsemektedir. Emanet sistemi, esas olarak, bir kredi döngüsüne dahil olan taraflardan belirli bir miktar teminat "almakta" ve karşılıksızlığa karşı ek bir güvenlik katmanı sağlamaktadır. Sistem, bu kısmi fonları entegre ederek (5 nolu birleştirme ilkesi), krediyi desteklemek için her zaman bir miktar değer olmasını sağlar ve böylece temerrütlerle ilişkili riskleri azaltır.

Ayrıca Marmara Zinciri'nde işlem yapılması, Dışarı Çıkarma ilkesinin bir uygulaması olarak da yorumlanabilir. Bir işlem oluşturulduğunda, önce ana blok zincirinden alınır ve belirli bir düğüm tarafından işlenir. Bu ayrılmış işlem, tüm ağın bireysel işlemlerle tıkanmasını önleyerek blok zincirinin genel verimliliğini ve hızını artırır.

TRIZ İlkesi #3: Local Kalite
Marmara Zinciri'ndeki yerel noter düğümlerinde bu ilke devreye giriyor. Her düğüm, işlemleri bağımsız olarak işleyebilir ve küresel bir soruna yerel bir çözüm sağlayabilir. Ayrıca, Proof-of-Work ve Proof-of-Stake mutabakat mekanizmaları, ağın farklı düğümlerinin özel ihtiyaçlarını karşılar. Yani düğümlerdeki insanlar kendi yerel kaynaklarına göre ister staking isterse madencilik yaparak tüm sistemin güvenliğine ve işlemlerin sürekliliğine katkıda bulunurlar.

TRIZ İlkesi #5: Birleştirme (Kaynaştırma)
Marmara Zinciri'ndeki noter düğümleri aslında Birleştirme ilkesinin bir uygulamasını oluşturmaktadır. Ağda, bireysel noter düğümleri bir konsensus (mutabakat) mekanizması oluşturmak suretiyle bir araya gelerek blok zincirinin güvenliğini ve bütünlüğünü güçlendirir. Her düğüm, bağımsız olarak çalışırken, sistemin genel sağlamlığına katkıda bulunur ve Birleştirme ilkesini örneklendirir.

TRIZ İlkesi #10: Ön Eylem
Marmara Zinciri'nin iki aşamalı yaklaşımı, ön eylem ilkesini bünyesinde barındırmaktadır. Tüm kredilerin tamamen teminatlandırıldığı 1. Aşama, kısmen teminatlandırılmış kredilere izin veren ve gerçek dünya para birimlerini getiren daha esnek 2. Aşama için zemin hazırlıyor.


TRIZ İlkesi #13: Tersine Çevirme
Marmara Zinciri, merkezi sistemi merkezi olmayan bir sistemle değiştirerek geleneksel kredi verme ve yönetme yöntemini yeniden tasarlıyor. Bu 'diğer yol' yaklaşımı, yalnızca şeffaflık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kredi ihracına ilişkin riskleri de azaltır.

TRIZ İlkesi #16: Kısmi veya Aşırı Eylem
Marmara Kredi Döngülerinin ikinci aşamasında sistem, 1. Aşamadaki tam teminatlandırmanın aksine yalnızca kısmi teminat istemektedir. Bu 'kısmi işlem', kredi verenlere, aval verenlere ve cirantalara esneklik sağlayarak güvenlik ve erişilebilirlik arasında bir denge sağlar. Kısmi teminatlandırma, yalnızca ihraççı tarafından değil, aynı zamanda her düğümdeki avalistler ve cirantalar tarafından yapılır ve sistemdeki güvenliği ve güveni artıran dağıtılmış bir teminatlandırma biçimi sağlar.

TRIZ İlkesi #17: Diğer Boyut
Marmara Zinciri, blockchain teknolojisini kullanarak geleneksel kredi sistemini yeni bir boyuta taşıyor. Süreci yalnızca dijitalleştirmekle kalmaz, aynı zamanda merkezsizleştirir, daha fazla şeffaflık, güvenlik ve erişilebilirlik sağlar.

TRIZ İlkesi #24: Aracı Kullan
Blockchain, kredi döngülerinde bir aracı görevi görür. İşlemleri otomatik olarak yürütür, doğrular ve kaydeder, üçüncü taraf müdahalesine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve potansiyel dolandırıcılık veya hatayı azaltır. Diğer yandan versiyon 2'de emanet (escrow) aracılığyla güven artışı sağlanır.

TRIZ İlkesi #25: Self-Servis
Marmara Kredi Döngüleri self servis olarak çalışmaktadır. Her katılımcı kendi kredi döngülerini başlatabilir, yönetebilir ve kapatabilir. Sistem bireyleri güçlendirir ve özerkliği destekler.

TRIZ İlkesi #28: Mekanik Sistemi Değiştirme
Özünde, Marmara Zinciri kağıt üstünde dönen geleneksel finansın "mekanik" sistemini dijital, otomatikleştirilmiş bir sistemle değiştiriyor. İşlemleri kolaylaştırır, güvenliliği ve verimliliği artırırken başta karşılıksızlık olmak üzere sorunları çözer.

TRIZ İlkesi #35: Parametre Değişikliği
Marmara Kredi Döngüsü sisteminin 2. Aşaması, kredi verilmesi için gerçek dünya para birimlerine izin vererek parametre değişikliklerini başlatır. Bu uyarlanabilirlik, sistemi daha çok yönlü ve kapsayıcı hale getirir. Sistemde sadece blokzinciri kripto paraları değil itibari (fiat) paralara ait kredi sistemi de yönetilmektedir.

Sonuç olarak, Marmara Zinciri'nin yenilikçi yaklaşımı, teknolojik bir yenilik olarak değerini gösteren çeşitli TRIZ ilkeleriyle uyumludur. Blockchain manzarası gelişmeye devam ettikçe, bu tür sistematik problem çözme yöntemlerinin uygulanması değerli bilgiler sağlayabilir ve daha fazla gelişmeye rehberlik edebilir.
Marmara Zinciri ve Marmara Kredi Döngüleri için Nihai Basitleştirilmiş Kılavuz
Blok zincir Mutabakat Mekanizmalarının Gizemini Ortaya Çıkarmak ve Marmara Kredi Döngülerinin Yenilikçi Gücünü Keşfetmek