Blokzinciri Toplulukları İçin Protokol

Blokzinciri Topluluklarının sıkça söylediği gibi; “Kod Yasadır” ve her blokzinciri topluluğu özgürce yaptıkları yasalardan oldukça hoşnutlar. Blokzinciri Toplulukları tarafından yapılan yasalar açık kaynak olup başka insanların benimsemesi ve daha da geliştirmesine açıktırlar.

Protocol for Blockchain Communities

KOD YASADIR

Blokzinciri topluluklarının sık sık söylediği gibi: “Kod Yasadır”. Blokzinciri Toplulukları mükemmel bir merkezsiz ve dağıtık Dünya için geliştirdikleri kodlar/yasalarla harika iş çıkarmaktalar; hem de merkezi olarak dayatılan "Herkese Tek Yasalar”a  rağmen..

Blokzinciri Toplulukları kendi yasalarını özgürce yapma hakkını savunmalıdırlar. Merkezsiz bir Dünya merkezsiz yasalar olmadan mümkün olmadığı için merkezsiz dünya vizyonu açısından “ÇokYasal” bir protokole ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu, bir taslak sürüm olup tüm blokzinciri topluklarının önerilerine açıktır.

Blokzinciri Toplulukları İçin ÇokYasal Protokol

Her Blokzinciri Topluluğunun, insanların toplumsal yaşama hak ve hürriyetlerine sahip olduğu inancıyla hareket eden, her türlü teke indirgemeciliği reddeden, Blokzinciri Toplulukları arasındaki farklılıkları eko-kültürel gerçek olarak gören bir denge ve adalet anlayışına sahip, Blokzinciri Topluluklarının yasal bağımsızlığına dayanan, bu bağımsızlığı sağlamak ve korumak için kurulacak kurum ve kuralları düzenleyen bu Sözleşme ile insan haysiyet ve şerefine yakışır, barış içinde bağımsız merkezsiz bir Dünyayı gerçekleştirmeye sözleşmiş olduğumuzu bütün aleme bildiririz.

Madde 1: Birer sosyo-politiko-ekonomik yasal varlık olarak her Blokzinciri Topluluğu kendi yönetim şekline kendi karar verir, adını da kendi koyar.

Madde 2: Bu Protokol çerçevesinde her Blokzinciri Topluluğunun yasa yapma ve yürütme hakkı sadece kendi üyeleri için geçerlidir.

Madde 3: Hiçbir Blokzinciri Topluluğu kendi yasalarını diğer Blokzinciri Topluluklara dayatamaz. Blokzinciri Toplulukları sadece kendi üyelerini yasalarına göre yargılayabilir.

Madde 4: Blokzinciri Topluluklarının yasaları üyeleri için üyelerin bulunduğu bütün zaman ve mekanlarda geçerlidir, hiçbir üye hiçbir zaman ve mekanda üyesi olduğu Blokzinciri Topluluklarının yasaları dışına çıkamaz.

Madde 5: Her Blokzinciri Topluluğu üyesi ait olduğu Blokzinciri Topluluğuna üye olmaktan doğan yasal sorumluluğu çerçevesinde üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

Madde 6: Blokzinciri Toplulukları amaç ve görevlerini yasalarına göre kendileri saptar, ancak bu amaç ve görevler bu Prokolde belirtilen maddelerle çelişkili olamaz.

Madde 7: Blokzinciri Toplulukları arasındaki yasalar ve bu yasalara dayalı yürütme ve yargı organları, Blokzinciri Toplulukları tarafından bu Protokoldeki ilkelere göre düzenlenir.

Marmara Noterleri: MCL Staking'i Yaparak ve Yenilikçi Topluluğumuza Katılarak Potansiyelinizi Ortaya Çıkarın!
Marmara Açık İnovasyon Sistemi ile Geleceği Kucaklayın