Marmara Açık İnovasyon Sistemi ve Kuluçka Platformu
Kuluçka Platformuna ve Unsurlarına Genel Bir Bakış

 

Marmara Açık İnovasyon Sistemi ve Kuluçka Platformu

Kuluçka Platformuna ve Unsurlarına Genel Bir Bakış

Marmara Açık İnovasyon Sistemi, yenilikçi projelerin ve girişimlerin büyümesini desteklemek ve teşvik etmek için tasarlanmış gelişmiş bir kuluçka platformudur. Platform, benzersiz organizasyon yapısı ve çeşitli alt grupları aracılığıyla girişimciler, yatırımcılar ve diğer paydaşların işbirliği yapması ve en yeni fikirleri hayata geçirmesi için kapsamlı bir ekosistem sağlamayı hedefliyor. Bu blog yazısında, kuluçka platformuna ve temel unsurlarına odaklanarak Marmara Açık İnovasyon Sisteminin çeşitli bileşenlerini inceleyeceğiz.

Marmara Kuluçka Platformuna Genel Bir Bakış (İngilizce)

Giriş:

Marmara Açık İnovasyon Sistemi, Marmara Ekosistemindeki yenilikçi projelerin ve girişimlerin büyümesini desteklemek ve teşvik etmek için tasarlanmış gelişmiş bir kuluçka platformudur. Platform, benzersiz organizasyon yapısı ve çeşitli alt grupları aracılığıyla girişimciler, yatırımcılar ve diğer paydaşların işbirliği yapması ve en yeni fikirleri hayata geçirmesi için kapsamlı bir ekosistem sağlamayı hedefliyor. Bu blog yazısında, kuluçka platformuna ve temel unsurlarına odaklanarak Marmara Açık İnovasyon Sisteminin çeşitli bileşenlerini inceleyeceğiz.

Marmara Topluluğu

Marmara Topluluğu, Marmara Açık İnovasyon Sistemini ve çeşitli alt gruplarını barındıran kapsayıcı bir organizasyon olarak hizmet vermektedir. Öncelikli hedefi, üyeleri arasında işbirliğini ve yeniliği kolaylaştıran açık, resmi olmayan bir teknopark oluşturmaktır.

 1. Marmara Proje Değerlendirme Kurulu (PDK)

  Marmara Proje Değerlendirme Kurulu (PDK), Marmara Kuluçka Merkezi'ne dahil edilecek projelerin değerlendirilmesinden ve seçilmesinden sorumludur. Dörtlü Sarmal yapısı altında faaliyet gösteren PDK, kapsamlı ve bütüncül bir değerlendirme süreci sağlamak için akademi, iş dünyası, sivil toplum ve yerel topluluklardan temsilcilerden oluşur.

 2. Marmara Kuluçka Merkezi 

  Marmara PDK değerlendirmesini başarıyla geçen projeler Marmara Kuluçka Merkezi'ne katılmaya hak kazanır. Bu merkez, proje ekiplerine fikirlerini iyileştirmeleri, ürün veya hizmetlerini geliştirmeleri ve potansiyel yatırımcılar ve ortaklarla bağlantı kurmaları için destekleyici bir ortam sağlar.

 3. Marmara Girişim ve Yatırım Fonu

  Marmara Girişim ve Yatırım Fonu, Marmara PDK'nın değerlendirme sürecini başarıyla geçen projelerin finansmanına adanmıştır. Fon, önemli finansal destek sağlayarak, yenilikçi projelerin gerçekleştirilmesine ve pazara girişine daha yakın hale gelmesine yardımcı olur.

 4. Marmara Girişimci Destek Sistemi

  Marmara Girişimcilik Destek Sistemi, girişimcilik projelerini yaşam döngüleri boyunca izlemek ve desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sistem, yenilikçiliği beslemeyi, rehberlik sağlamayı ve girişimciler arasında bir topluluk duygusu geliştirmeyi amaçlayan çeşitli faaliyetleri ve etkinlikleri kapsar.

 5. Marmara Kümelenmeleri 

  Marmara Kümelemmeleri, farklı uzmanlık ve odak alanlarına sahip kişi ve kuruluşları ekosistem içerisinde bir araya getirir. Bu kümeler fikir, kaynak ve bilgi alışverişini kolaylaştırarak Marmara Topluluğu genelinde işbirliğinin ve yeniliğin artmasına yol açar.

Sonuç:

Kuluçka platformu ve birbiriyle bağlantılı çeşitli unsurlarıyla Marmara Açık İnovasyon Sistemi, Uluslararası seviyede inovasyon ve girişimcilik için kapsamlı ve destekleyici bir ekosistemi temsil ediyor. Marmara Topluluğu işbirliğini teşvik ederek, finansal destek sağlayarak ve yetenekleri besleyerek çığır açan fikirlerin gerçeğe dönüşmesine ve Marmara Uluslararası Topluluğunun büyümesine ve başarısına katkıda bulunmasına zemin hazırlar.


Marmara Kuluçka Platformuna Genel Bakış
Oba Hareketi
Yerel Ekonomileri Dönüştürmek ve Smart Mahalleler Yaratmak