Marmara Kuluçka Sisteminde Dörtlü Helis Modeli
İnovasyonu Değerlendirmek İçin Kapsamlı Bir Yaklaşım

Marmara Kuluçka Sisteminde Dörtlü Helis Modeli: İnovasyonu Değerlendirmek İçin Kapsamlı Bir Yaklaşım

İnovasyona çığır açan bir yaklaşım olan Marmara Kuluçka Sisteminin Dörtlü Helix modeli, işbirliğini geliştirmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için akademi, sanayi, sivil toplum ve yerel topluluklardan kilit oyuncuları bir araya getiriyor. Bu model, geleneksel sınırları aşar ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi için çok önemli olan bütüncül bir bakış açısını teşvik eder.

Marmara Kuluçka Sisteminin Dörtlü Helis modeli

Giriş:

İnovasyona çığır açan bir yaklaşım olan Marmara Kuluçka Sisteminin Dörtlü Helis modeli, işbirliğini geliştirmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için akademi, sanayi, sivil toplum ve yerel topluluklardan kilit oyuncuları bir araya getiriyor. Bu model, geleneksel sınırları aşar ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi için çok önemli olan bütüncül bir bakış açısını teşvik eder. Marmara Projesi Değerlendirme Kurulu (PDK), Marmara Açık İnovasyon Topluluğu içindeki girişimcilik çabalarını değerlendirmek ve desteklemek için kapsamlı ve kapsayıcı bir sistem oluşturmak için bu modeli benimsemiştir. Bu blog yazısında, Dörtlü Helis Modeli'nin inceliklerinden bahsedeceğiz ve Marmara Projesi Değerlendirme Kurulu'nun yeniliği etkin bir şekilde değerlendirmesini nasıl desteklediğini keşfedeceğiz.

Dörtlü Helis Modeli: İnovasyonun Dört Sütunu

Dörtlü Helis Modeli, yeniliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için sinerji içinde çalışan dört temel bileşenden oluşur:

  1. Akademi: Araştırmacılar ve akademisyenler, araştırma ve geliştirme yoluyla yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunarak bilimsel uzmanlık ve en son bilgileri getirmektedir.

  2. Endüstri ve İş Dünyası: İş adamları ve girişimciler, yenilikçi fikirleri geçerli ürün ve hizmetlere dönüştürmek için gerekli pratik deneyim, pazar bilgileri ve kaynakları sağlarlar.

  3. Sivil Toplum: Sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, sosyal zorlukları anlamalarına katkıda bulunur ve projelerin gerçek dünya sorunlarını ele almasına ve yaşam kalitesini iyileştirmesine yardımcı olurlar.

  4. Yerel Topluluklar: Yerel topluluk temsilcileri, projenin gerçekleştirileceği bölgenin özel ihtiyaçları ve beklentileri hakkında değerli girdiler sağlayarak, hedef topluluğun benzersiz özelliklerini dikkate alan özel bir yaklaşım sağlarlar.

Marmara'nın Proje Değerlendirme Kurulu: Dörtlü Helis Modelinin Gücü 

Marmara Projesi Değerlendirme Kurulu (PDK), proje değerlendirmesi sırasında farklı bakış açılarının dikkate alınmasını sağlamak için Dörtlü Sarmal Modeli'ni değerlendirme sürecine entegre etmiştir. Komite, girişimciler tarafından sunulan projelerin potansiyelini ve uygulanabilirliğini işbirliği içinde değerlendiren akademi, endüstri ve iş dünyası, sivil toplum ve yerel topluluklardan temsilcilerden oluşur.

Değerlendirme süreci, dört sarmal kategorinin her birinden en az bir temsilcinin projeyi kendi özel alanına göre incelediği bir ön değerlendirme ile başlar. Bunu takiben değerlendirme raporları, her kategoriden mümkün olduğunca eşit temsilci (toplamda 4) sağlanarak en az 12 üyeden oluşan tam PDK kuruluna sunulur. Kurul daha sonra projeleri oylar ve uygun görülenler Marmara Açık Kuluçka Sistemi'ne girer.

Marmara'nın Proje Değerlendirme Kurulu'nda Dörtlü Helis Modelinin Faydaları

Marmara Projesi Değerlendirme Kurulu'nda Dörtlü Helis Modeli'nin benimsenmesi çeşitli avantajlar sunmaktadır:

  1. Kapsamlı Değerlendirme: Farklı geçmişlere ve deneyimlere sahip uzmanları dahil ederek, değerlendirme süreci, projelerin birden fazla açıdan kapsamlı bir şekilde incelenmesini sağlar ve yüksek potansiyele sahip gerçekten yenilikçi fikirlerin tespit edilmesi olasılığını artırır.

  2. Kapsayıcılık: Dörtlü Helis Modeli, paydaşlar arasında işbirliğini teşvik eder, kapsayıcılığı teşvik eder ve yenilik sürecinde ortak bir sahiplik duygusunu besler.

  3. Sürdürülebilir Kalkınma: Dörtlü Helis Modeli'nin bir araya getirdiği farklı bakış açıları, ekonomik açıdan uygulanabilir, sosyal sorumluluk sahibi ve çevre dostu projelerin geliştirilmesini sağlayarak sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunur.

Giriş:

Marmara Proje Değerlendirme Kurulu tarafından kullanılan Dörtlü Helis Modeli, inovasyonun değerlendirilmesinde kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşım sunmaktadır. Akademi, endüstri, sivil toplum ve yerel topluluklardan farklı paydaşları bir araya getiren komite, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümeyi yönlendirme potansiyeline sahip çığır açan projeleri belirleyen ve destekleyen bütüncül bir değerlendirme süreci sağlar. Bu yenilikçi yaklaşım, Marmara'yı küresel yenilik ortamında girişimciliği ve işbirliğini teşvik etmede lider bir güç olarak konumlandırmaktadır.

Marmara Kuluçka Sistemini Anlamak
Girişimciliği ve İşbirliğini Güçlendirmek