Teknolojik Evrim ve Finansal Sözleşmelerin Dönüşümü: Senetlerden Kredi Döngülerine
Bir TRIZ Bakış Açısı

Teknolojik Evrim ve Finansal Sözleşmelerin Dönüşümü: Senetlerden Kredi Döngülerine

Teknolojinin ilerlemesi rastgele bir süreç değil, öngörülebilir bir evrim yolu izliyor. Bu kavram, Yaratıcı Problem Çözme Teorisinin (TRIZ) mucidi Genrich Altshuller tarafından örneklenmiştir. Altshuller'e göre, teknolojik sistemler gelişigüzel bir şekilde gelişmez, bunun yerine artan ideallik, işlevsellik ve karmaşıklık arayışıyla yönlendirilen makrodan mikro, nano ve anti seviyelere bir dizi aşamadan geçer. Altshuller'ın çerçevesi, çeşitli teknolojilerin zaman içindeki gelişimini ve dönüşümünü inceleyebileceğimiz bir mercek sağlar.


Senetlerden Kredi Döngülerine

Teknolojik Evrim ve Finansal Sözleşmelerin Dönüşümü: Bir TRIZ Perspektifi

Teknolojinin ilerlemesi rastgele bir süreç değil, öngörülebilir bir evrim yolu izliyor. Bu kavram, Yaratıcı Problem Çözme Teorisinin (TRIZ) mucidi Genrich Altshuller tarafından örneklenmiştir. Altshuller'e göre, teknolojik sistemler gelişigüzel bir şekilde gelişmez, bunun yerine artan ideallik, işlevsellik ve karmaşıklık arayışıyla yönlendirilen makrodan mikro, nano ve anti seviyelere bir dizi aşamadan geçer. Altshuller'ın çerçevesi, çeşitli teknolojilerin zaman içindeki gelişimini ve dönüşümünü inceleyebileceğimiz bir mercek sağlar.

Finans sektöründe, senetten vadeli çeklere ve şimdi de Marmara Zinciri'nin kredi döngülerine uzanan yolculukta bu teknolojik evrimi gözlemleyebiliyoruz. Bu evrimdeki her aşama, Altshuller tarafından açıklanan kalıpları yansıtan işlevsellik, verimlilik ve güvenlikte önemli değişimler getirdi.

Senetler

Finansal sözleşmelerin evrimindeki en erken aşama senet ile temsil edilir. Senet, bir tarafın (senetin düzenleyicisi veya yapıcısı) başka bir tarafa (senetin alacaklısı) talep üzerine veya belirli bir gelecek tarihte belirli bir miktar parayı ödemeye yönelik yazılı taahhüdünü içeren bir finansal araçtır. Altshuller'in makro düzeydeki evrimiyle bağıntılı olan bu aşama, borç yükümlülüğünün temel çerçevesini oluşturdu ancak karmaşıklık ve etkinlikten yoksundu.

Vadeli Çekler

Senetlerin evrimi, vadeli çeklerin gelişmesine yol açtı. İleri tarihli çekler olan vadeli çekler, finansal sisteme yeni bir işlevsellik ve güvenlik katmanı kazandırmıştır. Bu, Altshuller'ın makro düzeyden mikro düzeye geçişiyle ilişkilidir, çünkü vadeli çek sistemi, borç yükümlülükleri verme ve geri ödeme sürecine (bankacılık kurumları aracılığıyla) bir düzeyde otomasyon ve aracılık getirir.

Marmara Blokzincirindeki Kredi Döngüleri - Faz 1

Bir sonraki evrim aşaması, Marmara Zinciri'nin kredi döngüleri ile temsil edilmektedir. Kredi döngüleri uygulamasının ilk aşaması, Marmara Zincirinde verilen tamamen teminatlandırılmış kredileri içeriyordu. Bu aşamada, verilen tüm krediler tamamen teminatlandırılır ve temerrüde düşme veya geri ödeme yapılmaması sağlanır. Bu, Altshuller'in sistemlerin evriminde artan ideallik ve karmaşıklık kavramını yansıtıyor. Kredi döngüsü sistemi, Altshuller'in çerçevesine göre mikro seviyeden nano seviyeye geçişi temsil ediyor ve blok zinciri teknolojisinin tanıtımı daha da yüksek düzeyde güvenlik, şeffaflık ve verimlilik sağlıyor.

Marmara Blokzincirindeki Kredi Döngüleri - Faz 2

Marmara Zinciri kredi döngülerinin 2. Aşaması, çeşitli fiat para birimlerinde gerçek kredilerin verilmesini başlatır. Bu krediler tam teminatlı olmayıp, kredi tutarının en az %10'unun MCL'de teminatlandırılması ve kredi sahibinin ek teminat talep etme seçeneği bulunmaktadır. Bu aşama, Altshuller'ın çerçevesinde sistemin yüksek idealliğe ulaştığı, ancak karmaşıklık ve esnekliğin artırıldığı anti-seviyeyi sunar.

Altshuller'in teknolojik evrim aşamalarının merceğinden bakıldığında, senetlerden Marmara Zinciri'nin kredi döngülerine giden yolculuğun, her aşamada artan ideallik, işlevsellik ve karmaşıklık getiren makrodan anti-seviyelere doğru ilerlemeyi gösterdiği açıktır. Bu evrim, yalnızca teknolojik ilerleme alanında bir tahmin aracı olarak TRIZ'in gücünü vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda finansal sözleşmelerin ve sistemlerin gelişimi için gelecekteki bir yörünge öneriyor.

.
Madencilik veya Staking ile Kolayca MCL Koin Üretmeye Başlayın
Marmara Connector ile Kolay Marmara Blockchain Kurulumu ve  MCL Koin üretimi