Marmara Kredi Döngüleri

Marmara Kredi Döngüleri veya MarmaraChain (Marmara Credit Loops) güvene dayalı/tam güvenli sistemleri ile ülkemizde ve dünyada analog olarak kullanılmakta olan vadeli çeklerin ilk dijital şeklidir. Marmara Kredi Döngüleri (MCL) Komodo Blokzinciri teknolojisinin sağladığı bir çok özelliği bünyesinde barındırır. Kredi Döngüleri Komodo’nun zeki sözleşme (smart sözleşme) yöntemleri ile kodlanmıştır.

Marmara Chain, sistemsel yapısı ve blokzinciri ile uyumlu halde sorunsuz çalışma şekli ve dünyada gerçek anlamda elektronik örneği olmaması yanında Blokzinciri ile bu şekilde çalışan hiç bir örneği yoktur.

Kredi Döngüleri Blokzinciri Çekirdeğine birebir olarak işlenerek uygulanmıştır. Dışarıdan herhangi bir müdahale veya herhangi bir etkileşim ile değiştirilme, oynanma, çıkarma veya ekleme yapılamamaktadır.

Sistemsel özelliklerimiz kısaca aşağıdaki gibidir:

 • En iyi gerçek ekonomide çalışır: Kredi döngüleriyle alışveriş ederken keşideci ve hamil 3 kat staking ile ödül kazanabilir.

 • Üretilen koinlerin yarısı KİLİTLİ (aktif) olarak çıkar. Böylece anında staking işlemine girer. Aktif koinleri açabilir veya kredi döngülerinde 3x staking için kilitleyebilirsiniz.

 • Blokların %75'i "Staking" yolu ile üretilmektedir. Kredi Döngülerindeki koinler 3 kat staking gücü verir.

 • Müdahale Edilemez Kredi Döngüleri: Kredi döngüleri vadesi dolana kadar 1000 düğümü dolaşabilir.

 • Blok Ödülleri: Blok zamanı 1 Dakikadır ve blok başına dağıtılan ödül 30 MCL'dir.

 • 75% Staking: Staking ancak kilitli (aktif) koinlerle yapılabilir. Kredi Döngüleriyle 3 kat staking gücünüz vardır.

 • 25% Madencilik (PoW) MCL Equihash algoritmasını kullanır. Komodo ve Zcash'e benzer şekilde madencilik yapabilirsiniz.

Krediye dayalı olarak para yaratmada bankalar yegane kurumlar değildirPek çok ülkede insanlar Vadeli Çekler veya senetler aracılığıyla dağıtık şekilde tabanda bankalara benzer şekilde para yaratabilmektedirler.

Kağıt üzerinde analog blokzinciri olarak çalışan bu araçlardan esinlenilen Marmara Kredi Döngüleri (MCL) projesi bunları blokzinciri üzerine taşırken en önemli sorun olan karşılıksızlığı çözmeyi amaçlamaktadır.

İlk sürümde (Versiyon 1.0) karşılıksızlık sorunu blokzinciri kurallarına uygun olarak güvene ihtiyaç duymadan %100 karşılıklılık üzerine çözülmektedir.

İkinci sürüm (Versiyon 2.0) ise Karşılıksızlık Sorununu Güvene Dayalı olarak ve topluluk katmanları yardımıyla çözmektedir.

 Protokol 1 Milenyum Sürümü

Karşılıksızlığa 100% Çözüm

Güçlendirilmiş Alım Gücü

Keşideci ve cirantanın kredi döngüleriyle alışveriş esnasında 3 katına kadar staking yapabilme gücüne sahip olması

Protokol 2 Güvene dayalı

Sıfır Karşılıksızlık

Topluluklar aracılığıyla para yaratma


Eskrovlar aracılığıyla kişilerin kendi topluluklarında kredi oluşturabilmesi

Marmara  v.1.0

100% Tam güvenli Blokzinciri Kredi Döngü Sistemi

Protokol 1'de, tüm krediler, kredi veren kişiler tarafından tamamen teminatlandırılır. Bu nedenle, temerrüt riski yoktur. Bunu sağlaması nedeniyle, keşideciler kredi döngülerinde kredinin vadesi tamamlanana dek geçen sürede 3 katına kadar stake edebilme hakkına sahip olurlar.

Alım Gücünün Güçlendirilmesi

Karşılıksızlığa tam çözüm sunan Versiyon 1’de sorunun çözümü kredi döngüsünün her adımında %100 teminat ile gerçekleştirilmektedir. Krediyi ilk ortaya çıkaran keşideci ve sonrasında krediyi döndüren diğer cirantalar %100 teminatı sağlamanın karşılığında blokzincirinde 3 katı “staking” ile ödüllendirilmektedirler. Kredi döngüsüne yeni katılan her ciranta ile Döngünün her anında %100 karşılık payı keşideci ve cirantalar arasında risk azaltacak şekilde paylaşılmaktadır.

MCL, kilitli koinler üzerinden kredi dolaşımdayken ilgili kilitli koin sahiplerine stake etme imkanı sağlayan dünyadaki tek stake sistemidir.

Estimation of Staking Rewards

One may estimate the staking rewards by using the formula below. Please note that the formula gives only estimated results which may be varying with parameters such as the number and quantity of both activated and locked-in loop coins, their aging, the internet connection, hard disk speed, number of cores etc. However, the minimum requirement for hardware is low with 2 cores, 4 GB RAM, SSD Harddisk and a reasonable internet connection. You can even stake with a miniPC easily.

 • Activated: Activated amount (in your wallet)

 • Loops: Locked in loops (in your wallet)

 • *TotalActivated: Total activated amount

 • **Locked in Loops: Total Locked in loops amount

 • 30: MCL per minute

 • 60: Approx number of MCL blocks created per hour

 • 24: 24 hours

 • 0.75: Total staking rate

*,** : For Total Activated and Total Locked in loops amounts, visit here.

Marmara  v.2.0

Güvene dayalı Kredi Döngüleri

Ekskrov sistemi ve eskrov hizmetlerine dayalıdır.

Karşılıksızlığa Karşı Güvene Dayalı Blokzincir Çözümü

Güvene dayalı blokzincir çözümü (Versiyon 2) henüz mevcut blokzincir üzerinde tam olarak uygulanmamıştır. Ancak gereksinim tanımlamaları bitirilmiştir. Güvene dayalı sistem kâğıt bazlı vadeli çeklerdeki mevcut güven temelli analog blokzinciri ile benzer şekilde çalışmakta, ancak geri ödenmeme (temerrüt) ya da karşılıksızlık sorununa karşı birkaç önleyici programla (3 katman önerisi) özgüvence sağlanmaktadır. Güven temelli blokzinciri sisteminde, keşideci bankacılık sistemine benzer bir şekilde kredi yaratır. Buradaki fark, blokzincirinde yaratılan kredinin, genel olarak kredinin banka ile borç alan arasında sözleşme olarak kaldığı banka kredisinin aksine bir kredi döngüsünde dolaştırılmasıdır. Keşideciden başlayarak hamilden önceki düğüme kadar olan tüm düğümler (cirantalar), borç sahibinin yani hamilin borcunun ödenmesinden zincirleme şekilde (müteselsilen) ve kollektif olarak sorumludurlar.

Temerrüde yani karşılıksızlığa karşı çeşitli koruma katmanları vardır. Her şeyden önce, her bir düğüm büyük olasılıkla aktif koinlere, yani temerrüt durumunda teminat olarak kullanılabilecek kilitlenmiş paralara sahiptir. Herhangi bir ciranta veya keşideci düğümün arkasında avalistler olabilir.

Avalistler de kredinin geri ödemesine karşı teminatlandırılan aktif yani kilitli paralarla krediyi geri öderler. Geri ödemenin yapılmaması durumunda kullanılacak fiziksel teminatlar da olabilir.

Karşılıksızlığa karşı nihai çare olarak bir blokzinciri fonu da kullanılacaktır.

Eskrov Sistemi

Güvene dayalı modda, kredi döngülerinin başlatılması veya sonlandırılması dağıtık noterler olarak çalışan güvenilir emanet hizmeti sunucuları tarafından gerçekleştirilir. Bu aracılık hizmeti verenler “Eskrov” olarak  isimlendirilirler. Kredi döngüsündeki tüm düğümler, kredi döngü sistemine katılmak için verilerini bir emanet hizmeti (eskrov) tarafından doğrulamalıdırlar.

Eskrov Hizmetleri

Salt madenciler ya da kilitleyerek ödül kazananlar (staking), verilerini Marmara blokzincirinde ilişkilendirmeden de rahatlıkla kullanabilirler. Veri girişi en kritik süreçtir. Oracles’a herkes veri ekleyemez. Veri girişi emanet yoluyla olmalıdır. Emanetler Web tabanlı emanet hizmetleri, Kripto Borsaları, Noterler, Postaneler, Hukuk Büroları, Kredi Birlikleri ve hatta Bankalar tarafından olabilir.

Emanetler (escrow) ve avalistler blokzinciri içinde ilave güven katmanı sağlarlar. Halen vadeli çeklerin analog versiyonunda, çekler bankalar tarafından başlatılmakta ve bankalar herkese çek vermemektedirler. Böylece hem veri hem de manuel çözüm süreci sağlarlar.

Sistemde her isteyen eskov olamaz. Eğer eskrov olmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. for details if you want to be an escrow.

Versiyon 2’de Kimlik hırsızlığı olmadığından emin olmak için sadece emanetler yoluyla blokzinciri için Oracles verisi sağlanmalıdır. Bu, emanetler tarafından Müşterinizi Tanıyın (Know Your Customer) prosedürü ile gerçekleştirilecektir. Güvene dayalı sistemin, blokzincirinde Oracles fonksiyonlarını kullanması gerekir.